Wizytowka_psycholog_Nowaczyk_logoSZARE-WEB

AGNIESZKA NOWACZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY
TERAPIA SCHEMATÓW

"Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach."

Epiktet z Hierapolis

AGNIESZKA NOWACZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY

TERAPIA SCHEMATÓW

O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 794). Studia psychologiczne ukończyłam w roku 2004 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalność psychologia kliniczna). Na SWPS w Poznaniu ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Aby jak najlepiej pomagać zgłaszającym się pacjentom, swoją pracę poszerzam o terapię schematów oraz EFT (terapię skoncentrowaną na emocjach), korzystam również z technik tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej: terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), co pozwala mi w większym stopniu koncentrować się na znaczeniu relacji terapeutycznej, związków emocjonalnych, wyznawanych wartości i technikach uważności takich jak mindfulness.

Odbyłam liczne dodatkowe szkolenia, m. in. w obszarze terapii schematów (w tym również terapii schematów w uzależnieniach), racjonalnej terapii zachowania (RTZ), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), dialogu motywującego, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT, II poziom). Jestem ponadto absolwentką studiów podyplomowych w dziedzinie seksuologii, a także podyplomowego studium dla biegłych psychologów sądowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Swoja pracę poddaję regularnej superwizji. 

Specjalizuję się w pomocy osobom dorosłym. 

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT)

Psychoterapia poznawczo–behawioralna zwana także terapią kognitywno–behawioralną (cognitive–behavioral therapy – CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i pacjenta. U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych jest występowanie określonych elementów: myśli automatycznych, schematów i zniekształceń poznawczych, które wpływają na odczuwane emocje oraz na zachowanie. W trakcie trwania terapii pacjent uczy się uświadamiać sobie swoje myśli, a także dostrzegać, które z nich wiążą się z problematycznymi emocjami i zachowaniami. Następnym etapem jest weryfikacja sądów oraz zmiana dysfunkcjonalnych (błędnych, rodzących cierpienie) myśli na takie, które służą dobrostanowi i zdrowiu ich właściciela. Nowe przekonania pacjent sprawdza w działaniu. CBT zakłada że posiadane sposoby reagowania myślami, uczuciami i zachowaniami zostały wyuczone w toku rozwoju jednostki, w związku z tym możliwe jest oduczenie się ich lub nauczenie się nowych. Inaczej mówiąc – każdy może się nauczyć myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający jego życiu.

Czym nurt psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT) różni się od innych nurtów?

W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii CBT jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań. Jej skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w wielu wiarygodnych badań klinicznych. Jest stosowana z powodzeniem w leczeniu:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • szeroko pojętych trudności w codziennym funkcjonowaniu
 • fobii prostej
 • fobii społecznej
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych
 • zespołu stresu pourazowego
 • bezsenności
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń psychotycznych

Jeżeli czujesz, że gdzieś w życiu się „zatrzymałeś”, że cierpisz… zapraszam Cię na konsultację. Chęć rozwiązania problemu świadczy o kompetencji i sile, nie o słabości.

Wizytowka_psycholog_Nowaczyk_logoweb2

AGNIESZKA NOWACZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO - BEHAWIORALNY

 • + 48 514 055 135
 • Ul. Jerzego Waszyngtona 34/36
  81 - 342 Gdynia

 • nowaczyk.agnieszka@interia.eu


Cennik

 • Sesja 50 min. 170 zł
  Płatność gotówką
Agnieszka Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl
Agnieszka Nowaczyk - ZnanyLekarz.pl

Formularz kontaktowy


[recaptcha size:compact]

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Gabinet Psychoterapeutyczny „Nowe Myśli”  Agnieszka Nowaczyk

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Gabinet Psychoterapeutyczny „Nowe Myśli” Agnieszka Nowaczyk z siedzibą w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 34/36 (zwany dalej Gabinet Psychoterapeutyczny) przetwarza informacje podawane przez pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest   Gabinet Psychoterapeutyczny „Nowe Myśli” Agnieszka Nowaczyk z siedzibą w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, NIP: 8821894907, REGON: 384605292. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem nowaczyk.agnieszka@interia.eu.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agnieszkę Nowaczyk– z którą można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem nowaczyk.agnieszka@interia.eu.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychoterapeutyczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej.
  6. Zebrane dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa i psychoterapeuty.
  8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem: sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są wówczas w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
  9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychoterapeutyczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychoterapeutycznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. C powyżej.
  10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem nowaczyk.agnieszka@interia.eu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Close Menu
Top